theaterbezoek

Gaan de kinderen binnenkort naar een voorsteling in het theater, of naar de musical van groep acht?

Deze theatrale workshop legt spelenderwijs een link naar de te bezoeken voorstelling, maar er is ook aandacht voor wat er van je verwacht wordt als je een voorstelling bezoekt. Hoe kun je er echt van genieten?

Geen voorbereiding! Gewoon in de klas. Een laagdrempelige, theatrale en actieve workshop waar leerlingen worden voorbereid op hun (eerste) theaterbezoek en op de voorstelling die ze gaan bezoeken.

Doelgroep: midden- en bovenbouw basisschool
Duur: 20 minuten per groep