Gezelschap

MISSIE

Stichting Drie Maal Plankenkoorts bestaat in de allereerste plaats omdat de individuele theatermakers die eraan verbonden zijn ieder vervuld zijn met een onbedwingbaar gevoel dat men theater moet maken. DMP maakt voorstellingen voor een breed publiek. Aan de ene kant de schoolvoorstellingen, waarbij Drie Maal Plankenkoorts de kunstvormen literatuur en theater combineert. Daarnaast de avondvullende theaterproductie, waarmee DMP de kleine zalen bestookt met uniek, eigenzinnig toneelaanbod. Er zijn echter een aantal uitgangspunten en zienswijzen die in al de voorstellingen van DMP terug te vinden zijn.

ARTISTIEKE UITGANGSPUNTEN

De theatermakers van Stichting Drie Maal Plankenkoorts maken ambachtelijk theater. Dat doen zij vanuit een eigenwijze blik op de werkelijkheid. Zij belichten de actualiteit en de grote thema’s maar gaan daarbij op zoek naar de strijd van het individu. Drie Maal Plankenkoorts laat zien wat er gebeurt als schijnbare tegenstellingen elkaar samenkomen. De strijd die dan ontbrandt (zowel in een personage als tussen personages of zelfs thema’s onderling) is slechts een dekmantel voor de diepere, verborgen laag. Mensen falen om echt te communiceren. Eenieder zit vast in hun egocentrisme en elke poging tot toenadering is bij voorbaat (op korte of lange termijn) tot mislukken gedoemd door vastgeroeste ‘ik-denkwijzen’. In onze huidige samenleving zijn dan ook geen winnaars mogelijk. Hoewel de modeterm ‘win-win-situaties’ aan populariteit wint, lijken de mensen om ons heen hardnekkig op zoek naar verlies-verlies. We verliezen liever allebei dan dat we de ander de winst gunnen en zijn blind en doof voor oplossingen waarbij iedereen baat heeft. En als er problemen zijn, is het aanwijzen van schuldigen belangrijker dan het zoeken naar oplossingen. Het vinden van verliezers is nodig om ons een beter gevoel te geven over onszelf. DMP schroomt niet de schakel te maken tussen heden en verleden door bestaande teksten te belichten vanuit nieuwe perspectieven.

AWARDS

  • Vakjuryprijs Kennemerland Eenakterfestival 2004
  • Nominatie Cultuurprijs Roosendaal 2006
  • Selectie Theatercircuit 2007
  • Vakjuryprijs Toverbal Festival 2009
  • Publieksprijs Toverbal Festival 2009
  • Nominatie Cultuurprijs Roosendaal 2009
  • Winnaar Cultuurprijs Roosendaal 2013